Programme de la 13ème CONVENTION de l’UELFM – 2 et 3 novembre 2019

Ho avy faingana Aho ; tano mafy izay anananao, mba tsy hisy haka ny satro-boninahitrao.
Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne (Apo. 3,11).

PROGRAMME de la 13ème Convention de l’UELFM à Paris

Liturgie du 3 novembre 2019

Ho an’ny fiangonana UELFM sy ny mpianakavin’ny finoana rehetra

Ho aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana.

Tapa-bolana sisa dia ho tonga ilay fotoana nandrasantsika, dia ny Convention na
fihaonamben’ny UELFM faha-13.

Koa fifaliana ho an’ny ELFM Belgique (Namur, Charleroi) ny mandefa aminareo ny
programa mikasika izany Convention faha-13 izay hotanterahina aty Chevetogne Belgique ny
1, 2 ary ny 3 novambra izao.
Hery lehibe ho anay ny fahatongavanareo maro sy ny fandraisanareo anjara mavitrika
amin’izany.

Dia mametraka ny mandrapihaona vetivety aminareo sady manonona ny fiadanan’ny
Tompotsika.

Ho voninahitr’Andriamanitra irery ihany.

Pastora Hanitra Lin Edouard